BAHÇE SULAMA SİSTEMLERİ

Bodrum Ege Mekanik otomatik ve manüel bahçe sulama sistemleri için gerekli olan malzeme temini, projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile güvenilir ve sorunsuz bir şekilde hizmet vermektedir.

Otomatik Sulama sistemleri bahçenizde sulama hortumuna ihtiyaç duyulmadan zahmetsiz olan,çim ve bitkilerinizin ihtiyacı olan suyun otomatik kontrollü olarak sağladığı elektriksel devre ile komplike mekanik sistemlerdir. Bahçenizde bulunan çim ve bitkilerinizin su ihtiyacına bağlı olarak seçilip, özel yöntemlerle yaklaşık 25 cm derinlikte toprak içerisine gizli uygulanabilen bu ürünler otomatik olarak toprak içerisinden rotor ve springlerin gerekli sulama noktalarından çıkarak sulama işlemini gerçekleştiren,yağmurlu günlerde sensörü sayesinde gereksiz sulamayı keserek erteleme imkanına sahip özel tasarlanmış,bitkisel peyzaj otomatik sulama sistemidir.

Bu sayede siz bahçenizde toprak üzerinde sulama işlemi sırasında hortum ve diğer parçalarını göremezsiniz.sulama sisteminizi profesyonel bir uygulayıcısına yaptırdığınız takdirde soğuk kış günlerinde buzlanmaya karşı hiç bir tedbir almanıza gerek kalmayacaktır.

SULAMA SİSTEMİ ÇEŞİTLERİ

Tarımsal Sulama Sistemleri

Tarımda sulamanın önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun zamanında bitkilere aşılanması yöntemidir. Tarımsal Sulamada pek çok yöntem vardır. Bu sistemlerden sulamada birinin seçilmesi tarlanın tesviyesinin düzgün olup olmamasına, yetiştirilen mahsulün cinsine, toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sulama suyunun miktarına ve kalitesine, çiftçi alışkanlıklarına, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik durumuna ve bölgenin rüzgar, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim koşullarına bağlıdır. Tesviyeli arazilerde bütün sulama sistemleri uygulanabildiği halde tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama, hakim rüzgarı şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi yerine ya damla sulama daha uygun bir sulama sistemi olarak tercih edilmelidir.

Damla Sulama Sistemleri

Damla sulama boruları ya da damlama sulama boruları tarımsal sulama sistemlerinde kullanılmaktadır. Genel bir tanımlama ile damla sulama bitki gelişimi için gerekli olan suyun, belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp, yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesine damlalar şeklinde uygulanmasıdır. Damla sulama sistemlerinde temel amaç; bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan bitkiye vermektir.

Damla sulama borularının kullanımı ile su kaybı en aza indirilir. Damla Sulama Borusunun içine belirli aralıklarla yerleştirilen damlatıcılar suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar. Ayrıca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır. Damla sulama boruları ile yapılan sulamada %60’a varan oranlarda tasarruf sağlanır.

Yağmurlama Sulama Sistemi

Toprak yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, su alma hızı yüksek tarlalarda yüzey sulama yöntemi uygulanması pek sağlıklı olmamaktadır. Aynı zamanda akış uzunluğu azalan yerlerde de ekonomik sulama olmamaktadır. Bu tarz topraklarda ideal sulama yöntemi “yağmurlama sulamadır”. Gelişmiş tarım ülkelerinde, olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ve sağladığı avantajlardan dolayı yağmurlama sulama sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Suyu toprak üzerinden yağmurlama boruları kullanılarak belirli bir basınçla ince damlacıklar halinde püskürtülmesine “Yağmurlama Sulama” yöntemi denir.

Yöntemin uygulanabilmesi için yağmurlama borusu ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama borusu başlığı kullanılır.